Politika ochrany súkromia

Osobné údaje našich používateľov sú jednou z oblastí, ktorým venujeme maximálnu starostlivosť a pozornosť. Zaisťujeme, že všetky požiadavky nie sú len splnené, ale ak je to možné, prekročené, pretože vieme o citlivej povahe tejto oblasti.

Manažér internetového obchodu topextensions.sk, RA13 d.o.o, je povinný chrániť osobné údaje svojich používateľov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Pre potreby obchodu, topextensions.sk zbiera nasledujúce informácie o používateľovi:

Obchodník za účelom poskytovania služieb, ktoré ponúka, zhromažďuje, spravuje, spracúva a ukladá nasledujúce údaje o používateľovi:

 • meno a priezvisko;
 • dodacie adresy;
 • firmo oz. názov právnickej osoby (ak je užívateľ právnickou osobou);
 • daňové identifikačné číslo právnickej osoby (ak je užívateľ právnickou osobou);
 • e-mailovú adresu (meno používateľa);
 • heslo v zašifrovanej podobe;
 • kontaktné telefónne číslo;
 • krajina trvalého bydliska;
 • ďalšie informácie, ktoré užívateľ dobrovoľne zadáva do formulárov v internetovom obchode;
 • ďalšie informácie, ktoré používateľ dobrovoľne pridá do svojho profilu.

Obchodník nezodpovedá za presnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov zadaných používateľom.

Z bezpečnostných dôvodov sa zhromažďujú aj IP adresy z ktorých používatelia pristupujú na web. Každý používateľ má na začiatku návštevy priradený relácie cookie, aby identifikoval a monitoroval nákupný košík. Na vašom počítači môže topextensions.sk ukladať aj ďalšie cookie, napríklad: ID používateľa v šifrovanej forme (na identifikáciu používateľa pri vašej ďalšej návšteve), hodnotenie položiek (na zistenie, ktoré položky ste už ohodnotili) a súbory cookie Google Analytics (analýza návštev stránok).

 Všetky vyššie uvedené údaje okrem súborov cookie sú trvalo uložené na serveri topextensions.sk. Relácie cookies sa ukladajú do pamäte servera iba počas trvania návštevy a vymažú sa po jednej hodine nečinnosti. Trvalé súbory cookie sa ukladajú do počítača návštevníka.

Manažér topextensions.sk môže použiť údaje v anonymizovanej súhrnnej forme na účely štatistickej analýzy. topextensions.sk v žiadnom prípade neodovzdá informácie o používateľovi neoprávneným osobám. Dôverujeme len doručovacej službe (napr.  GLS) pre adresu používateľa na doručenie, e-mailovú adresu a telefónne číslo pre ľahký kontakt. Používateľa budeme kontaktovať iba prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, pokiaľ používateľ výslovne nenamieta.

Implementujte zásady ochrany osobných údajov

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov má obchodník ochranu osobných údajov upravenú v pravidlách ochrany osobných údajov.

Všetci zamestnanci obchodníka na plný alebo čiastočný úväzok, ktorí majú prístup k osobným a iným informáciám používateľov, sú si vedomí ustanovení Zásad ochrany osobných údajov a povinnosti chrániť osobné a iné údaje a sú povinní dodržiavať tieto ustanovenia o ochrana osobných údajov a súkromia používateľov online obchodov. Povinnosť chrániť osobné a ďalšie údaje je platná na dobu neurčitú, a to aj po ukončení vzťahu s obchodníkom.

Registrovaní užívatelia môžu prestať používať internetový obchod kedykoľvek a môžu svoju registráciu stiahnuť. Urobia tak písomným oznámením obchodníkovi, že registrácia je zrušená. Pred odoslaním výpisu o zrušení musí používateľ zaplatiť obchodníkovi všetky dlžné záväzky vyplývajúce z nákupov uskutočnených v internetovom obchode. Obchodník bude tiež chrániť dôvernosť osobných údajov a súkromia používateľov internetového obchodu podľa týchto zásad ochrany osobných údajov v prípade zrušenia registrácie.

Starostlivosť o dieťa

Reklamy budú jasne viditeľné (podľa veku) a zreteľne oddelené od hier a súťaží. Akákoľvek komunikácia zameraná na deti bude primeraná ich veku a nevyužije dôvernosť detí, nedostatok skúseností alebo pocit lojality. Poskytovateľ nesmie prijímať objednávky od niekoho, kto vie alebo má podozrenie, že je dieťaťom, bez výslovného súhlasu jeho rodičov alebo opatrovníkov. Poskytovateľ nemôže prijať žiadne osobné informácie týkajúce sa detí bez výslovného súhlasu ich rodičov alebo opatrovníkov. Podobne poskytovateľ nemôže poskytnúť informácie prijaté od detí tretej strane s výnimkou rodičov alebo opatrovníkov. Poskytovateľ nesmie ponúkať bezplatný prístup k výrobkom alebo službám, ktoré sú škodlivé pre deti.

Výnimočné zverejnenie osobných údajov

Informácie zhromaždené a spracované spoločnosťou topextensions.sk sa zverejnia iba vtedy, ak je takáto povinnosť stanovená zákonom alebo v dobrej viere, že takéto konanie je potrebné v konaniach pred súdmi alebo inými štátnymi orgánmi a na ochranu a výkon legitímnych záujmov topextensions.sk

Právo na informácie

Máte právo mať nesplatené informácie o vašich osobných údajoch, ktoré máme ako aj právo vymazať tieto informácie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vymazania, obnovenia alebo použitia vašich informácií, kontaktujte: info@topextensions.sk alebo nám pošlite žiadosť poštou.

Stav objednávky: Vyhradzujeme si právo vás kontaktovať telefonicky. O odoslaní objednávky a ak zásielky neboli prijaté do 3 až 5 dní, Vás upozorníme prostredníctvom SMS. Ak položky neboli vyzdvihnuté dlhšie ako 5 dní, vyhradzujeme si právo zavolať na preposlané telefónne číslo pripomenúť vyzdvihnutie položiek.

Notifikácie: Po registrácii na notifikácie bude vaše meno, tel. číslo a vaša e-mailová adresa s povolením používaný na reklamné účely, kým sa neodhlásite. Prihlasite sa na prijímanie notifikácii, keď je pri objednávaní začiarknuté špeciálne políčko, ktoré vám umožní zaregistrovať sa. Notifikáciu môžete dostať e-mailom, SMSom alebo telefonicky.

Ak zadáte svoju e-mailovú adresu na Facebooku alebo do formulára na prvej stránke topextensions.sk, prostredníctvom ktorého dostanete pre svoju objednávku zľavový kupón, uložíme vašu e-mailovú adresu, aby sme vás mohli informovať o špeciálnych výhodách a akčných ponukách online hair- podaljski.net. Môžete sa odhlásiť z databázy príjemcov notifikácii kedykoľvek zaslaním správy na adresu info@topextensions.sk alebo kliknutím na odkaz „odhlásiť  sa“ v dolnej časti propagačných e-mailov.

Ak sa chcete odhlásiť z občasných propagačných textových správ, odpovedzte na textovú správu, ktorú ste dostali s textom „Odhlásiť sa“ a Vaše telefónne číslo odstránime z databázy príjemcov.

Hneď od RA13 d.o.o kedykoľvek požiadam správcu osobných údajov:

Prístup k osobným informáciám a nasledujúcim informáciám:

 • spracovateľské účely,
 • typy osobných údajov, používateľov alebo kategórií používateľov, ktorým boli alebo budú sprístupnené osobné údaje, najmä používateľom v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách,
 • odhadované obdobie uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá, ktoré sa majú použiť na určenie tohto obdobia,
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane vytvorenia profilov.

Dôvody, ako aj význam a očakávané dôsledky takéhoto spracovania pre jednotlivca.

Jedna (bezplatná) kópia osobných údajov vo formáte, ktorý uvediem (ak je žiadosť podaná elektronickými prostriedkami a nepožadujem inak, kópia sa poskytne elektronicky). Za ďalšie kópie, ktoré požadujem, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok, berúc do úvahy náklady.

Oprava nepresných osobných údajov.

Obmedzenie spracovania, ak:

 • popieranie presnosti osobných údajov na obdobie, ktoré umožňuje prevádzkovateľovi overiť presnosť osobných údajov,
 • spracovanie je nezákonné a som proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadujem obmedzenie ich použitia,
 • správca údajov ich už nepotrebuje na účely spracovania ale potrebujem na vymáhanie, vykonanie alebo obranu právnych nárokov.

Vymazanie všetkých osobných údajov (právo na zabudnutie) ak sú splnené požiadavky článku 17 Nariadenia o všeobecnej ochrane údajov, a to najmä vtedy, keď stiahnem tento súhlas so spracovaním osobných údajov.

Tlač osobných údajov v štruktúrovanej, bežne používanej a strojom čitateľnej forme s právom preniesť tieto informácie na iného kontrolóra bez toho, aby mu bránil pôvodný kontrolór.

Prestaňte používať osobné informácie na účely priameho marketingu vrátane vytvárania profilov.

Na mňa sa nevzťahuje rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane vytvorenia profilov, ktoré má na mňa právne účinky alebo ma rovnako významne ovplyvňuje, ak sú splnené predpoklady článku 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo podať sťažnosť prevádzkovateľovi, komisárovi pre informácie, ak sa domnievam, že spracovanie mojich osobných údajov porušuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Výkon práv

Som si vedomý/á, že všetky vyššie uvedené požiadavky týkajúce sa výkonu práv týkajúcich sa osobných údajov je možné prevádzkovateľovi písomne adresovať e-mailom na adresu info@topextensions.sk.

Som si vedomý/á, že prevádzkovateľ môže odo mňa vyžadovať dodatočné informácie na účel spoľahlivej identifikácie v prípade uplatňovania práv na osobné údaje a môže odmietnuť konať, iba ak preukáže, že ma nemôže spoľahlivo identifikovať.

Som si vedomý/á, že na moju žiadosť, ktorú uplatňujem vo vzťahu k vyššie uvedeným osobným údajom, musí prevádzkovateľ odpovedať bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

O cookies

Čo sú to cookies a prečo sú potrebné?

Cookie je krátky text, ktorý webová stránka pošle vášmu prehliadaču, keď ho navštívite. Pomôže to webovej stránke rozpoznať Vás, zapamätať si informácie o Vašej návšteve a poskytnúť Vám priateľskú a ľahko použiteľnú webovú službu. Cookies používame na prispôsobenie obsahu našej stránky, zapamätanie Vašich preferencií a zaznamenanie návštev v našom internetovom obchode. Prehliadaním nášho internetového obchodu sú súbory cookie príjemnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie.

Zakázanie cookies

Vy rozhodujete, či povolíte ukladanie cookies na vašom zariadení. Vo svojom webovom prehliadači môžete ovládať a meniť nastavenia súborov cookie.

Ak chcete získať informácie o nastaveniach súborov cookie, vyberte webový prehľadávač, ktorý používate.

 • Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 7 and 8
 • Safari

Ak zmeníte alebo vymažete súbor cookie vášho prehliadača, upravíte alebo odmeníte svoj prehliadač alebo zariadenie, bude pravdepodobne potrebné súbory cookie znova zakázať. Postup správy a odstraňovania súborov cookie sa v jednotlivých prehliadačoch líši. Ak s tým potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť na helpdesk nášho prehliadača. Sledovanie Google Analytics môžete tiež zakázať na nasledujúcom odkaze.

Súbory cookie použité na tejto stránke:

NÁZOV COOKIES NAMENTRVANIESPOLOČNOSŤ
sbFacebook plugin operation2 rokyFacebook
frFacebook plugin operation3 mesiaceFacebook
xsFacebook plugin operation3 mesiaceFacebook
c_userFacebook plugin operation3 mesiaceFacebook
presenceFacebook plugin operationtrvanie relácieFacebook
plFacebook plugin operation1 mesiacFacebook
wdFacebook plugin operation1 týždeňFacebook
datrFacebook plugin operation3 mesiaceFacebook
m_pixel_ratioFacebook plugin operationtrvanie relácieFacebook
dprFacebook plugin operation1 týždeňFacebook
actFacebook plugin operationtrvanie relácieFacebook
_lo_vGhostmonitor plugin3 mesiaceGhost monitor
__cfduidGhostmonitor plugin1 rokGhost monitor
_lo_uGhostmonitor plugin1 rokGhost monitor
_gaGhostmonitor plugin1 rokGhost monitor
__insp_slimLivechat function on page2 mesiaceLivechat inc.
__lc_vvLivechat function on pagetrvanie relácieLivechat inc.
_gaLivechat function on page2 rokyLivechat inc.
__lc_cstLivechat function on page2 rokyLivechat inc.
__insp_targlptLivechat function on page2 mesiaceLivechat inc.
__insp_targlpuLivechat function on page2 mesiaceLivechat inc.
__insp_nvLivechat function on page2 mesiaceLivechat inc.
__insp_norec_sessLivechat function on page2 mesiaceLivechat inc.
__livechat_chatLivechat function on page3 rokyLivechat inc.
__lc_cidLivechat function on page2 rokyLivechat inc.
__insp_widLivechat function on page2 mesiaceLivechat inc.
__livechatLivechat function on page3 rokyLivechat inc.
__livechat_lastvisitLivechat function on page3 rokyLivechat inc.
__utmaWebsite analytics2 rokyGoogle Analytics
__utmzWebsite analytics6 mesiaceGoogle Analytics
__utmcWebsite analyticstrvanie relácieGoogle Analytics
__utmvWebsite analyticstrvanie relácieGoogle Analytics
__distilleryVideo player operationtopextensions.sktopextensions.sk
woocommerce_items_in_cartWebsite function topextensions.sktopextensions.sktopextensions.sk
__kla_idWebsite function topextensions.sktopextensions.sktopextensions.sk
wp_woocommerce_session_Website function topextensions.sktopextensions.sktopextensions.sk

 

Close Menu

vitajte

Prihlásenie & obchode!

alebo